Skladový operátor - obsluha VZV - zdvihací plošina - 2 směny